Oszczędź czas
potrzebny do obsługi NGO
przy jednoczesnym
zwiększeniu szansy na podjęcie współpracy
wpisującej się w Twoje
cele biznesowe!

Idea

Zwiększenie dostępności biznesu na współpracę
z organizacjami pozarządowymi oraz usystematyzowanie działań wewnątrzfirmowych w tym zakresie.

Komu dedykowany jest Certyfikat

Krajowym i międzynarodowym firmom

Firmom rozwijającym działania CSR i ESG

Odpowiedzialnym pracodawcom

Organizacjom otwartym na współpracę z NGO

Cel certyfikatu

Ułatwienie nawiązywania współpracy z NGO i skrócenie ścieżki kontaktu.

Uporządkowanie i optymalizacja działań firmy, która zapewni oszczędność czasu i pieniędzy.

Realizacja celów biznesowych, wpływ na wizerunek i promocję marki.

Zwiększenie ilości dopasowanych i jakościowych propozycji współpracy od NGO.

Dlaczego warto

Potwierdzona przez radę merytoryczną formuła i metodologia

Optymalizacja czasu pracy pracowników i oszczędność pieniędzy

Wpływ na lokalną społeczność i środowisko

Wskaźniki do raportowania niefinansowego

Prestiż, dostępność, wyróżnienie na tle innych pracodawców

Zwiększenie szansy realizacji wartościowych projektów odpowiadających celom firmy

Członkowie Rady merytorycznej

Wiktor Doktór

Prezes, Pro Progressio

Małgorzata Jarosz-Drygalska

Adam Piwek

Ekspert z zakresu HR, CSR
i komunikacji, dmTECH

Weronika Pernak

Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
w GK ENEA

Agnieszka Servaas

Prezeska Zarządu VIVE Management

Natalia Janikowska

Członek Zarządu, Fundacja ENEA

Jacek Przybylski

Dyrektor, Cisco Global Services Center w Krakowie

Dagmara Kołodziejczyk

Prezes Zarządu, Together Consulting

Małgorzata Baran

Redaktorka naczelna,
PRoto.pl

Karolina Karwowska

Managing Partner,
Dream Employer Hub

Marta Kukowska

REGULAMIN WIZYTÓWKA

Najważniejsze informacje

Certyfikatu nie da się kupić – otrzymasz go dopiero po spełnieniu wytycznych, które wprowadzają realną zmianę oraz mają wpływ na budowanie relacji z NGO i funkcjonowanie firmy.

Prestiż i unikalność – dołączasz do grona firm, które są odpowiedzialne, zaangażowanie i dbają o swoich interesariuszy. 

Rozwiązanie systemowe – wdrażając założenia Certyfikatu wywierasz realny wpływ na swoje otoczenie.  

Opłata za Certyfikat – dbamy o najwyższe standardy, jakość dostarczanych rozwiązań oraz merytorykę, wnoszona przez uczestników opłata pozwala rozwinąć projekt i pokryć koszty operacyjne.  

Relacje i społeczność – buduj relacje i wymieniaj doświadczenia z przedstawicielami firm, którzy tworzą społecznośćprojektu.  

Aspiruj do zmian – rozwijaj firmę w obszarze zgodnym z trendami, oczekiwaniami pracowników i młodego pokolenia. Stań się Dostępnym Biznesem. 

Co zawiera opłata

weryfikację wniosku Certyfikowanego,  

rekomendacje oraz wytyczne do wprowadzenia, niezbędne do otrzymania Certyfikatu,  

konsultacje w obszarach: NGO, CSR, wolontariatu pracowniczego (dyżur raz w tygodniu),  

wydanie Certyfikatu,  

dodanie informacji o certyfikowanym podmiocie na stronie projektu oraz w Magazynie Kompas NGO, 

możliwość udziału w dorocznym konkursie dla certyfikowanych podmiotów,   

dedykowane newslettery i case studies,  

działania komunikacyjne i promocja certyfikowanych podmiotów, 

udzielenie licencji niewyłącznej na okres 12 miesięcy do znaku towarowego Fundacji Pro NGO, 

rabat i pierwszeństwo na uczestnictwo w projektach Fundacji. 

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami

Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia szczegółów i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.