Napisz do nas

Włącz NGO do grona interesariuszy Twojej firmy. Skorzystaj z gotowych rozwiązań i dobrych praktyk, które pozwolą oszczędzić czas oraz dostarczą wskaźniki do raportowania danych ESG.

Idea

Zwiększenie dostępności biznesu na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz usystematyzowanie działań wewnątrzfirmowych w tym zakresie w trosce o interesariuszy i wskaźniki ESG.

Elementy do wdrożenia

 1. Wskazanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego 
za kontakt z NGO (warunek obligatoryjny).
 2. Opisanie roli oraz funkcji osoby odpowiedzialnej 
za kontakt z przedstawicielami NGO.
 3. Stworzenie listy kontaktów do osób/działów mogących aktywnie uczestniczyć we współpracy z NGO i wspierać osobę odpowiedzialną za kontakt po stronie firmy.
 4. Stworzenie dedykowanej skrzynki email dla NGO.
 5. Cotygodniowe sprawdzenie skrzynki email dla NGO.
 6. Stworzenie procesu/procedury związanej z obsługą NGO.
 7. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 8. Zaangażowanie wolontariuszy.
 9. Wewnętrzna komunikacja do pracowników.
 10. Branżowe rozwiązania.
 11. Warunek dodatkowy, czyli własne rozwiązania wdrożone przez podmiot certyfikowany.

O CERTYFIKACIE REGULAMIN WIZYTÓWKA

Komu dedykowany jest Certyfikat

Firmom dbającym o interesariuszy (NGO), które chcą korzystać ze sprawdzonych rozwiązań 

Firmom rozwijającym działania CSR i ESG

Odpowiedzialnym pracodawcom

Organizacjom otwartym na współpracę z NGO

Cel certyfikatu

Ułatwienie nawiązywania współpracy z NGO i skrócenie ścieżki kontaktu.

Uporządkowanie i optymalizacja działań firmy we współpracy z interesariuszami (NGO) oraz dostarczenie wskaźników ESG na podstawie gotowych rozwiązań.

Realizacja celów biznesowych, wpływ na wizerunek i promocję marki.

Zwiększenie ilości dopasowanych i jakościowych propozycji współpracy od NGO.

Dlaczego warto

Dostęp do opracowanych przez ekspertów rozwiązań oraz wytycznych do ich wdrożenia

Zadbanie o wskaźniki ESG w połączeniu z optymalizacją czasu pracy pracowników

Wpływ na lokalną społeczność i środowisko oraz zwiększenie szansy realizacji wartościowych projektów odpowiadających celom firmy 

Prestiż, dostępność, wyróżnienie na tle innych pracodawców

Proces certyfikacji

Co zawiera opłata:

 • weryfikację wniosku Certyfikowanego,
 • rekomendacje oraz wytyczne do wprowadzenia obejmujące obszar współpracy z NGO,
 • konsultacje w obszarach NGO, CSR, ESG (względem interesariuszy – NGO), wolontariatu pracowniczego,
 • dedykowane newslettery,
 • wydanie Certyfikatu
 • udzielenie licencji niewyłącznej na okres 12 miesięcy 
do znaku towarowego Fundacji Pro NGO,
 • działania komunikacyjne i promocja certyfikowanych podmiotów 
 • możliwość udziału w dorocznym konkursie (nagroda dla zwycięzców to 2 bilety na CSR i ESG® – od ludzi 
dla ludzi oraz wystąpienie w roli prelegenta/ki,
 • rabat i pierwszeństwo na uczestnictwo w projektach Fundacji

Etapy certyfikacji:

 1. Zgłoszenie firmy.
 2. Opłacenie wniosku.
 3. Udostępnienie materiałów informacyjnych, wytycznych oraz listy elementów do wdrożenia.
 4. Przygotowanie firmy do certyfikacji w ciągu 
120 dni od udostępnienia materiałów.
 5. Uzupełnienie Formularza audytowego przez certyfikowany podmiot, który obejmuje:
  • dane organizacji,
  • wybór elementów wdrożonych w firmie.
 6. Ocena przez Certyfikującego złożonego Formularza audytowego.

W sytuacji niespełnienia wymagań 
Certyfikatu przez firmę, istnieje możliwość podjęcia w ramach wniesionej opłaty ponownej próby certyfikacji w terminie 30 dni 
od otrzymania wyników.

KOSZT CERTYFIKACJI WYNOSI 5000 ZŁ

Członkowie Rady merytorycznej

Wiktor Doktór

Prezes, Pro Progressio

Małgorzata Jarosz-Drygalska

Adam Piwek

Ekspert z zakresu HR, CSR
i komunikacji, dmTECH

Weronika Pernak

Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
w GK ENEA

Agnieszka Servaas

Prezeska Zarządu VIVE Management

Natalia Janikowska

Członek Zarządu, Fundacja ENEA

Jacek Przybylski

Dyrektor, Cisco Global Services Center w Krakowie

Dagmara Kołodziejczyk

Prezes Zarządu, Together Consulting

Małgorzata Baran

Redaktorka naczelna,
PRoto.pl

Karolina Karwowska

Managing Partner,
Dream Employer Hub

Marta Kukowska

Marek Gonsior

Niezależny doradca, Marketer

Jasiek Mela

Podróżnik i mówca motywacyjny

Najważniejsze informacje

Certyfikatu nie da się kupić – otrzymasz go dopiero po spełnieniu wytycznych, które wprowadzają realną zmianę oraz mają wpływ na budowanie relacji z NGO i funkcjonowanie firmy.

Prestiż i unikalność – dołączasz do grona firm, które są odpowiedzialne, zaangażowanie i dbają o swoich interesariuszy. 

Rozwiązanie systemowe – wdrażając założenia Certyfikatu wywierasz realny wpływ na swoje otoczenie.  

Opłata za Certyfikat – dbamy o najwyższe standardy, jakość dostarczanych rozwiązań oraz merytorykę, wnoszona przez uczestników opłata pozwala rozwinąć projekt i pokryć koszty operacyjne.  

Relacje i społeczność – buduj relacje i wymieniaj doświadczenia z przedstawicielami firm, którzy tworzą społecznośćprojektu.  

Aspiruj do zmian – rozwijaj firmę w obszarze zgodnym z trendami, oczekiwaniami pracowników i młodego pokolenia. Stań się Dostępnym Biznesem. 

Array

Fundacja Pro NGO to organizacja parasolowa, która systemowo rozwija organizacje pozarządowe w Polsce.

Głównym zadaniem Fundacji jest edukacja oraz prowadzenie działań, które mają przygotować NGO do nawiązania partnerskiej współpracy z firmami i instytucjami rządowymi. W swoje działania włączamy setki firm i ekspertów, wspólnie 
z którymi wypracowujemy rozwiązania oraz projekty, takie jak: wydarzenie CSR i ESG® – od ludzi dla ludzi, Warsztaty CSR 
i ESG®, Magazyn Kompas NGO, konkurs charytatywny
Pomagaj z pasją
i wiele innych.

Tylko w 2022 roku wsparliśmy 6 019 organizacji pozarządowych.

W swoich codziennych działaniach tworzymy przestrzeń 
do podejmowania dialogu przedstawicieli różnych branż 
i sektorów. Edukujemy, organizujemy szkolenia, przekazujemy wiedzę oraz propagujemy ideę wolontariatu pracowniczego, społecznej odpowiedzialności biznesu 
oraz zrównoważonego rozwoju.

ZGŁOŚ FIRMĘ

Zgłoś firmę do Certyfikatu Dostępny biznes, aby otrzymać dedykowane materiały oraz wsparcie ekspertów. Pomożemy Ci wprowadzić zmiany w Twojej organizacji, które odpowiadają dobrym praktykom i standardom ESG.

  Osoba kontaktowa

  Dane do faktury

  Masz Pytania

  Napisz do nas